Poslední aktualizace proběhla 14. října 2021

   Tréninky

Organizace tréninků plavání a moderního pětiboje pro školní rok 2021/2022

Plavání

Pondělí: 15:30 - 17:00 hod.

Úterý: 6:15 - 7:30 hod.

Středa: 15:30 - 17:00 hod.

Čtvrtek: 6.15 - 7.30 hod.

Pátek: 14:30 - 16:00 hod.

Moderní pětiboj

Úterý: 16:00 - 17:00 hod.

Běh

Středa: 17:00 - 18:00 hod.

Střelba

Čtvrtek: 16:00 - 17:00 hod. běh Pátek: 16:00 - 17:00 hod.

Střelba Šerm

Bude upřesněno v jednotlivých skupinách na whatsappu

Plavecká přípravka

Bude upřesněno v průběhu prvního týdne měsíce září.

Plavání: plavecký bazén Hořovice

Běh: lesopark Dražovka

Střelba: střelnice plavecký bazén Hořovice


Úvodní tréninky

plavání: 1.9.2021, šerm: bude upřesněno, střelba: 1.9.2021, běh: 2.9.2021 16:00 hod sraz na obvyklém místě - Dražovka, plavecká přípravka: bude upřesněno


Nábory nových členů narozených 2012, 2013 a 2014 proběhnou ve dnech 13., 20. a 27. září 2021 (vždy od 15:30 hodin).