Poslední aktualizace proběhla 19. dubna 2021

   Plavecký oddíl

Plavecké soustředění léto 2020

Náhradou za zrušené plavecké soustředění v Písku bude uskutečněno zahájení podzimní plavecké sezóny v Hořovicích následujícím způsobem. Účast je možná pro všechny členy plaveckého oddílu.

24.8.2020 9.00-10.30 hod./13.30-15:00 hod.

25.8.2020 9.00-10.30 hod.

26.8.2020 9.00-10.30 hod./13.30-15:00 hod.

27.8.2020 9.00-10.30 hod.

28.8.2020 9.00-10.30 hod./13.30-15:00 hod.

30.8.2020 9.00-10.30 hod (bude uskutečněno pouze při zájmu alespoň 10 plavců) 


Cena za jeden den je stanovena na 150,- Kč. Bude vybírána při první návštěvě za celý týden. Není zabezpečeno stravování, pitný režim, hlídání mezi dopolední a odpolední fází. Rodiče při každém vstupu dítěte (myšleno jednou denně) podepíšou prohlášení COVID.

Těšíme se! Trenéři