Přihláška a evidenční list člena TJ Spartak Hořovice

Příjmení a jméno:

Bydliště (PSČ):

Rodné číslo:

Telefon:

e-mail:

Oddíl:

Prohlášení:

Vstupuji do TJ s vědomím, že budu plnit stanovy TJ a povinnosti oddílu do kterého vstupuji. Členství v TJ je podmíněno zaplacením členského příspěvku předem a to na celý kalendářní rok.  Ukončením členství  dám prostřednictvím oddílu na vědomí TJ. K datu ukončení členství splním veškeré závazky vůči TJ a oddílu.

Souhlasím s tím, aby TJ o mně shromažďovalo údaje – příjmení, rodné číslo, sportovní odvětví. Takto shromážděné údaje v rámci TJ jsou poskytovány ČSPS k vedení evidence členské základny.

V Hořovicích dne……………………                                   Podpis zákonného zástupce…………………………………..

POTVRZENÍ LÉKAŘE O ZPUSOBILOSTI

 

 

 

Datum……………………….                                         Podpis lékaře………………………………………………..

 

Elitní plavci myslí jinak

Velmi zajímavý článek zde.

 

logo saintgobain rgb

 

horovice